Privātuma politika

SIA “Kristell", reģistrācijas numurs: 43603073957, juridiskā adrese: Bauskas nov., Rundāles pag., Pilsrundāle, Kurši - 10, LV-3921, fiziskā adrese: Bauskas novads, Gailīšu pagasts, Bauskas iela 2, LV-3931 (turpmāk "pārdevējs") ir uzņēmusies pienākumu aizsargāt klientu privātumu. Saskaņā ar to esam sagatavojuši Privātuma politikas principus, kas attiecas uz klientu personas datu iegūšanu, izmantošanu, publicēšanu, nodošanu un uzglabāšanu.
Šajā Privātuma politikā ir izklāstīta mūsu informācijas apstrādes prakse saistībā ar tīmekļa vietni www.kristell.lv Mēs neizpaudīsim jūsu personas datus citām personām, izņemot šajā Privātuma politikā minētajos gadījumos.
Jūsu sniegto personas informāciju Latvijā mēs apstrādāsim saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK  (Vispārīgo datu aizsardzības regulu). SIA Kristell ir reģistrēta Latvijas komercreģistrā (reģ. Nr. 43603073957 ). Latvijā pakalpojumus sniedz SIA Kristell, kas vienpersoniski atbild par jūsu personas datu aizsardzību saskaņā ar šo Privātuma politiku.
Kā sazināties ar mums
Ja jums ir jautājumi par to, kā mēs vācam, glabājam un izmantojam jūsu personas informāciju un datus, lūdzu, sazinieties ar mums,rakstiet mums uz e-pasta adresi kristellsia@inbox.lv.
Mūsu ievācamās informācijas veidi un tās izmantošana
Mēs varam vākt informāciju, ko jūs brīvprātīgi sniedzat mums, kā aprakstīts turpmāk.
Personīgi identificējama informācija ietver jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, telefona numuru, jūsu ērtāko Omnivas pakomātu. Šādu jūsu sniegtu personīgi identificējamu informāciju mēs vācam, lai sniegtu jūsu pieprasīto Pakalpojumu, tajā skaitā apstrādātu tiešsaistes pirkumus un nosūtītu jums iegādātās preces.
Informācijas apstrādes tiesiskais pamats
Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz turpmāk norādītajiem tiesiskajiem pamatiem:
Vispārīgās datu aizsardzības regulas (“VDAR”) 6.panta pirmās daļas (a) punkts (jūsu piekrišana);
VDAR 6.panta pirmās daļas (b) punkts (līguma izpilde);
VDAR 6.panta pirmās daļas (c) punkts (juridiska pienākuma izpilde);
VDAR 6.panta pirmās daļas (f) punkts (mūsu vai trešo personu leģitīmas intereses);